O NAMA

SDI “Kraguj“

UPiK “Kraguj“

 

 

 

 

 

UDRUŽENjE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA I ISTOIMENO SPORTSKO DRUŠTVO INVALIDA “ KRAGUJ “

SKRAĆENO UPiK “Kraguj“ sa sedištem ul. Vojvode Putnika br. 63 je registrovano kod MDU i LSR Srbije 2006, a preregistrovano u APR Republike Srbije 02.08.2010.

Na inicijativu većine broja članstva registrovan je i SKI “Kraguj“ kod MINISTARSTVA SPORTA I OMLADINE Republike Srbije 2007 godine, a preregistrovano kod APR, po zakonu o sportu u SPORTSKO DRUŠTVO INVALIDA “Kraguj“ 25.02.2013 godine.

UDRUŽENjE je osnovano sa ciljem da svojim članovima, kao i novoprimljenim osobama pomogne u što lakšoj socijalizaciji, ostvari -vanju njihovih prava, kod nadležnih institucija, organa i organizacija, kao i produktivnijeg i bogatijeg života.

Paraplegija i kvadriplegija su nazivi za stanja koja nastaju kao posledica oštećenja kičmene moždine. Kvadriplegija nastaje usled povrede kičme – vratnog pršljena (oduzetost donjih i gornjih ekstremiteta), kod oštećenja kičmene moždine u grudnom i slabinskom delu ima za posledicu Paraplegiju (oduzetost donjih ekstremiteta).

I najmanje oštećenje kičmene moždine može da dovede do gubitka osećaja i pokretljivosti ekstremiteta, (gubitak kontrole svinktera – osećaja za fiziološke potrebe) i takve osobe najčešće koriste pampers pelene, invalidska kolica.

Oštećenje kičmene moždine uglavnom nastaje zbog povrede kičmenog stuba – pršljenova , a neki najčešći uzroci povreda su: Skok u vodu, saobraćajne nesreće, padovi, povreda, od vatrenog i hladnog odužja, zbog razvijanja benignih i malignih tumora blizu kičmene moždine, kao i virus ili infekcija kičmene moždine itd. UPiK. “Kraguj“ na pomenutoj adresi je dobilo prostorije 65 kvadrata na korišćenje bez nadoknade od Skupštine grada. U kojima se svakodnevno okupljaju, družeći se uz zabavu i sport: igrajući šah, stoni tenis, pikado, sportski bilijar. Kada se trenira i vrše pripreme za atletiku, sprovodi se na gradskom stadionu, a streljaštvo u streljani Hale Jezera. I ako su osobe sa invaliditetom svako prema svojim mogućnostima i kategorijama, uzimaju učešće u sportskim aktivnostim – takmičenju ekipno i pojedinačno sa sportistima, drugih srodnih Udruženja – drugih gradova iz cele Srbije i drugih država. Za proteklih 7 godina postignuti su zavidni rezultati, tome potvrđuju i osvojenih preko 80 pehara, koji krase police i vitrine udruženja i više od 250 medalja. UPiK i SDI “Kraguj“ uzima učešće u šahovskoj ligi, ligi streljaštva, stono teniskim turnirima, liga sportskog bilijara, sportskom ribolovu, takmičenje u kulinarstvu, organizovanju likovnih kolonija i izleta za svoje članove i prijatelje udruženja. Ostvaruje kontakte svakodnevno preko email adrese upik@kraguj.org.rs a i prezentuje dugogodišnji rad i sportske rezultate na svom sajtu www.kraguj.org.rs . UPiK i SDI “ Kraguj “ je u 2013 godini nastavilo sa vrlo dobrim rezultatima, u raznim aktivnostima i takmičenjima.

Na 21.RSI Srbije, Mataruška Banja i Kraljevu 2013. Održane su tradicionalne 21. igre u trajanju od 3 dana i učešće 21 ekipa iz većine gradova Srbije sa preko 250 takmičara u diciplinama: pikado, šah, stoni tenis, streljaštvo i atletika: bacanje kugle, diska i koplja (vožnja kolica 100m,). UPiK.“Kraguj“ je osvojio sveukupno M-Ž. 3. mesto. Ekipno muškarci atletika 3. mesto, ekipno žene atletika 3. mesto, sveukupni pobednik je bilo 1. mesto Smederevo. Bilo je pojedinačnih odličnih rezulta u pikadu, šahu, streljaštvu i atletici.