DAN HUMANIZMA I DRUŽENJE NA GRZI U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA PARAĆIN, GDE JE BORAVILA EKIPA TRANFUZIJE, TOM PRILIKOM  JE 80 DOBROVOLJNI DAVAOCA  KRVI  DALO  KRV.

Naši članovi udruženja i sportskog društas su bili na toj manifestaciji i proveli dan sa članovima drugi članica Saveza Srbije 25 maja 2013 godine.

Uz dobro pripremljenu hranu i piće u prirodi jedne doline kraj potoka u reonu Grze na putu Paraćin Zaječar.