Predmet: DOPIS-Obaveštenje
01.06.2013 Godine
Kragujevac

O B A V E Š T E NJ E

  Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara ’’Kraguj’’ od polovine prošle godine, tačnije od 25 jula 2012 je obezbedilo zapošljavanje, u prostorijama udruženja jadnog cvog članu Vladimiru Ašaninu, koji je 1985 godište, a na način da negovu zaradu suvensira NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Kragujevca.
  Od prvog maja, ove 2013 godine obezbeđeno je zapošljavanje još jednog našeg člana udruženja, Rajka Garića 1964 godičte, na isti način – na osnovu SUVENSIJE NACIONALNE SLUŽBe ZA ZAPOŠLJAVANJE Kragujevca.
Oba člana udruženj su osobe sa invaliditetom – imaju povredu kičmene moždine, ostvarili su pravo dobijanja rešenja o procentu 2 stepena radne sposobnosti, kod NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE Kragujevca.