Šta je to paraplegija i kvadriplegija?

Paraplegija i kvadriplegija su nazivi za stanja koja nastajukao posledica oštecenja kicmene moždine.

Kada oštecenje kicmene moždine nastane u vratnom delu kicmenog stuba nastaje kvadriplegija (oduzetost i gornjih i donjih ekstremiteta), dok oštecenje kimene moždine u grudnom i slabinskom delu ima za posledicu paraplegiju (oduzetost donjih ekstremiteta).

I najmanje oštecenje kicmene moždine može da dovode do gubitka osecaja i pokretljivosti ekstremiteta i osoba je najcešce primorana da koristi invalidska kolica.

Oštecenje kicmene moždine uglavnom nastaje zbog povrede kicmenog stuba .

Neki od najcešcih uzroka povrede su: skok u vodu, saobracajne nesrece, padovi, povrede od vatrenog oružja i sl.
Takode, oštecenja nastaju i zbog infektivnih oboljenja, virusnih infekcija kao i zbog razvijanja benignihi malignih tumora na nekom delu kicmene moždine.
Po završetku rehabilitacionog tretmana u rehabilitacionim centrima, pocinje faza socijalne rehabilitacije koja podrazumeva vracanje osobe u porodicui širu lokalnu zajednicu kao aktivnog ucesnika.

Licno angažovanje i upornost važni su faktori uspeha u procesu prilagodavanjana život u kolicima, koji nije ni malo lako. Svetski trend je (trebalo bi da bude praksa i kod nas) da se paralelno sa rehabilitacijom sprovodi i socijalizacija, kao i da se porodica, prijatelji i sama osoba aktivno ukljuce u proces rehabilitacije.
Pored prilagodavanja na novi nacin života potrebno je iskoristiti potencijale kojima svaka licnost rasplolaže i usmeriti ih na ostvarivanje što samostalnijeg i produktivnijeg života.