Udruženje trenutno broji 28 članova i raspolaže veoma skromnim sredstvima za svoju delatnost pa bi Vam bili veoma zahvalni, ako ste u mogućnosti da pomognete na bilo koji način.

Novčana sredstva možete da uplatite na tekući račun EFG Eurobank a.d. BEOGRAD. Sredstva su potrebna za organizovanje skupova, putovanja u druge gradove na takmičenja koja organizuju njihova udruženja kao i za kompletnu delatnost udruženja i tekuće troškove.

Naš predstavnik će Vas lično posetiti uručiti zahvalnicu i obavestiti o načinu trošenja sredstava i aktivnostima našeg Udruženja i članova.

S` poštovanjem Vam se najiskrenije zahvaljujemo .

Donacija Skupštine grada Kragujevca

Sto za stoni tenis „METRO Cash & Carry d.o.o.“

Dar firme „TEHNOPROMET“

Računar sa laserskim štampačem (donator ne želi reklamu)

Donacija preminulog predsednika Radovana Đakovića