Sportski klub invalida „KRAGUJ“ je sportska organizacija osnovana radi obavljanja sportskih aktivnosti članova (sportista) u oblasti sporta invalida u kolicima, u koju se građani dobrovoljno udružuju.

SKI su osnovali i registrovali osobe sa invaliditetom koji su imali uspeha u sportskim aktivnostima udruženja UPiK „KRAGUJ“.

Klub je osnovan 05.04.2007 godine u Kragujevcu i taj dan se slavi kao dan KLUBA Registrovan je 10.07.2007.

Na osnovu novog zakona prerasta u Sportsko društvo invalida Kragujevca, početkom 2013 godine.

Naziv DRUŠTVA je: Sportsko Društvo invalida u kolicima „KRAGUJ“.

Sedište DRUŠTVA je u Kragujevcu, ul. Vojvode Putnika 63.

Klub deluje na podrucju Republike Srbije.