MaturaskaBanja1

TRADICIONALNE 21 REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE ZA Paraplegičare i kvadriplegičare Srbije
> EKIPA UPiK-a “ Kraguj “ septembar 2013 u Mataruškoj Banji i Kraljevu.

MaturaskaBanja2 MaturaskaBanja3